Accessibility Tools

ศาลจังหวัดระยอง

Rayong Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage

  ประวัติศาลจังหวัดระยอง

เดิมศาลจังหวัดระยองมีเขตอำนาจครอบคลุมหัวเมืองตะวันออกสองหัวเมืองเรียกว่า เมืองระยองและเมืองแกลง เรียกว่าศาลเมืองระยองและศาลเมืองเกลง

มีตำแหน่งผู้พิพากษา คือ กรมการเมืองระยอง ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีหาคคู่ความไม่เห็นพ้องด้วยคำชี้ขาดของศาลเมืองระยอง และศาลเมืองแกลง อาจอุทธรณ์ไปยังศาลมณฑลจันทบุรี ภายหลังศาลเมืองแกลงมีคดีน้อย จึงยกไปรวมกับศาลเมืองระยองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจังหวัดศาลเมืองระยองจึงเปลี่ยนมาเป็น ศาลจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

        โดยมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
            - อำเภอเมืองระยอง
            - อำเภอแกลง
            - อำเภอบ้านค่าย
            - อำเภอบ้านฉาง
            - อำเภอปลวกแดง
            - อำเภอวังจันทร์
            - อำเภอนิคมพัฒนา
            - อำเภอเขาชะเมา

 

เดิมศาลจังหวัดระยองเป็นศาล ขนาด ๑๒ บัลลังก์ ตั้งอยู่ที่ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากมีบริเวณคับแคบไม่เพียงพอต่อปริมาณคดีและประชาชนผู้มาติดต่อราชการจึงได้ทำการก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดระยองหลังใหม่ขึ้น

             ศาลจังหวัดระยองย้ายที่ทำการมายังอาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๒  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ปัจจุบันศาลจังหวัดระยองเป็นอาคารสูง ๕ ชั้น มีห้องพิจารณาคดี ๑๔ บัลลังก์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓ หมู่ ๗ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ศาลจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒