ศาลจังหวัดระยอง

Rayong Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดระยอง

ตารางจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

ศูนย์นัดความ ติดต่อ

1 นางบุญญาภา  วงศ์สุวรรณ 2 นางสาวณัฐภัสสร  นิลหมื่นไวย  
โทร 0 3801 5733-36 กด 6  โทรสาร 0 3801 5732  มือถือ 0 8920 11031